اتقان اسناد هویتی بسیار با اهمیت است_ مقام معظم رهبری ***

 

 

 
کل کاربران : 390850
کاربران امروز : 46
بازدید امروز : 49
کاربران دیروز : 44
بازدید دیروز : 46
کاربران آنلاین : 20

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
فراوانی اسامی
     

گزارش فراوانی اسامی نوزادهایی که از ثبت احوال نهبندان اخذ شناسنامه شده اند:

__________________________________________________________________________________________________________

فراوانی نام در فروردین 90

فراوانی نام در اردیبهشت 90

فراوانی نام در خرداد 90

فراوانی نام در تیر 90

فراوانی نام در مرداد 90

فراوانی نام در شهریور 90

فراوانی نام در مهر 90

فراوانی نام دختر در آبان 90

فراوانی نام پسر در آبان 90

فراوانی نام دختر از فروردین تا آذر 90

فراوانی نام پسر از فروردین تا آذر 90

فراوانی نام دختر در دیماه 90

فراوانی نام پسر در دیماه 90

فراوانی نام دختر در بهمن 90

فراوانی نام پسر در بهمن 90

فراوانی نام دختر در اسفند 90

فراوانی نام پسر در اسفند 90

************************************************************

فراوانی نام دختر در فروردین 91

فراوانی نام پسر در فروردین 91

فراوانی نام دختر در اردیبهشت 91

فراوانی نام پسر در اردیبهشت 91

فراوانی نام دختر در خرداد 91

فراوانی نام پسر در خرداد 91

فراوانی نام دختر در تیر ماه 91

فراوانی نام پسر در تیر ماه 91

فراوانی نام دختر در مرداد 91

فراوانی نام پسر در مرداد 91

فراوانی نام دختر در شهریور91

فراوانی نام پسر در شهریور91

فراوانی نام دختر در مهر 91

فراوانی نام پسر در مهر 91

فراوانی نام دختر در آبان 91

فراوانی نام پسر در آبان 91 

فراوانی نام دختر در آذر 91

فراوانی نام پسر در آذر 91

فراوانی نام دختر از فروردین تا آذر91

فراوانی نام پسر از فروردین تا آذر91

فراوانی نام دختر در دیماه91

فراوانی نام پسر در دیماه91

فراوانی نام دختر در بهمن91

فراوانی نام پسر در بهمن91

فراوانی نام دختر در اسفند 91

فراوانی نام پسر در اسفند 91

فراوانی نام دختر در سال 1391         فراوانی نام پسر در سال 1391

************************************************************

فراوانی نام دختر در فروردین 92

فراوانی نام پسر در فروردین 92

فراوانی نام دختر در اردیبهشت 92

فراوانی نام پسر در اردیبهشت 92

فراوانی نام دختر در خرداد 92

فراوانی نام پسر در خرداد 92

فراوانی نام دختر در تیر ماه 92

فراوانی نام پسر در تیر ماه 92

فراوانی نام دختر در مرداد 92 

فراوانی نام پسر در مرداد 92

فراوانی نام دختر در شهریور92

فراوانی نام پسر در شهریور92

فراوانی نام دختر درشش ماهه اول سال 1392   

    فراوانی نام پسر درشش ماهه اول سال 1392

 

فراوانی نام دختر در مهر 92

فراوانی نام پسر در مهر 92

فراوانی نام دختر در آبان92

 فراوانی نام پسر در آبان92

 فراوانی نام دختردر آذر92

 فراوانی نام پسر در آذر92

 

 

 

فراوانی نام دختردر نه ماهه اول سال 1392

 فراوانی نام پسر در نه ماهه اول سال 1392


 فراوانی نام دختردر دی92

 فراوانی نام پسر در دی92

فراوانی نام دختر در بهمن92

فراوانی نام پسر در بهمن92

فراوانی نام دختر در اسفند 92

فراوانی نام پسر در اسفند 92

 

فراوانی نام دختر در سال 1392         فراوانی نام پسر در سال 1392

 

***************************************************************

 

فراوانی نام دختر در فروردین 93

فراوانی نام پسر در فروردین 93

فراوانی نام دختر در اردیبهشت 93

فراوانی نام پسر در اردیبهشت 93

فراوانی نام دختر در خرداد 93

فراوانی نام پسر در خرداد 93

 

فراوانی نام دختردر سه ماهه اول سال 1393

 فراوانی نام پسر در سه ماهه اول سال 1393

 


فراوانی نام دختر در تیر ماه93

فراوانی نام پسر در تیر ماه 93

فراوانی نام دختر در مرداد 93

فراوانی نام پسر در مرداد 93

فراوانی نام دختر در شهریور93

فراوانی نام پسر در شهریور93

 

فراوانی نام دختر درشش ماهه اول سال 1393

فراوانی نام پسر درشش ماهه اول سال 1393

 

فراوانی نام دختر در مهر 93

فراوانی نام پسر در مهر 93

فراوانی نام دختر در آبان93

 فراوانی نام پسر در آبان93

 فراوانی نام دختردر آذر93

 فراوانی نام پسر در آذر93

 فراوانی نام دختردر دی93

 فراوانی نام پسر در دی93

فراوانی نام دختر در بهمن93

فراوانی نام پسر در بهمن93

فراوانی نام دختر در اسفند 93

فراوانی نام پسر در اسفند 93

 

فراوانی نام دختر در سال 1393         فراوانی نام پسر در سال 1393

 

 

فراوانی نام دختر در فروردین 94

فراوانی نام پسر در فروردین 94 

فراوانی نام دختر در اردیبهشت 94

فراوانی نام پسر در اردیبهشت 94

فراوانی نام دختر در شهریور94

فراوانی نام پسر در شهریور94

 

فراوانی نام دختر درشش ماهه اول سال 1394

فراوانی نام پسر درشش ماهه اول سال1394

 

 

فراوانی نام دختر در اسفند 94

فراوانی نام پسر در اسفند 94

 

 

فراوانی نام دختر در سال 1394         فراوانی نام پسر در سال 1394

فراوانی نام دختر در بهمن سال 1395

فراوانی نام پسر در بهمن سال 1395

فراوانی نام دختر در بهمن سال 1396

فرواوانی نام پسر در بهمن سال 1396

فراوانی نام دختر در آبان سال 1397

فراوانی نام پسر در آبان سال 1397

فراوانی نام پسر دی سال 1397

فراوانی نام پسر بهمن سال 1397

فراوانی نام دختر بهمن سال 1397

آخرین بروز رسانی : 1397/12/23 07:49:25  تعداد مشاهده : 11374  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

نهبندان

 

دسترسی سریع

 


 

دریافت کد پستی

 

 

 

نهبندان خیابان شهیدرجائی اداره ثبت احوال نهبندان تلفن6222425_05626222214 کد پستی اداره: 83589-97517


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS