اتقان اسناد هویتی بسیار با اهمیت است_ مقام معظم رهبری ***

 

 

 
کل کاربران : 356702
کاربران امروز : 41
بازدید امروز : 42
کاربران دیروز : 63
بازدید دیروز : 63
کاربران آنلاین : 35

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
تعرفه خدمات
     

تعرفه خدمات

خدمات الکترونیکی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب

صدور شناسنامه اولیه رایانه ای 5700

2171112194001

 هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (تا یک ماه)

11500

2171112194001

 هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه)

17200

2171112194001

  هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (سه تا شش ماه)

28700

2171112194001

  هزینه ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (شش ماه و بعد از آن)

58000

2171112194001

تعویض شناسنامه (ناشی از مستعمل شدن یا تغییر در مندرجات هویتی) 17200 2171112194001

الصاق و صدور شناسنامه رایانه ای در مهلت مقرر قانونی (موضوع تبصره 1 و 2 ماده 36

11500

2171112194001

 صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

23000

2171112194001

  صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

46000

2171112194001

  صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم)

100000 

2171112194001

 صدور شناسنامه برای مشمولین بند3و5 و 6 ماده 976 و 979 قانون مدنی

57500

2171112194001

صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه 23000  
صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 23000  
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی 11000  
تغییرنام تحت هر عنوان اعم از هیات، دادگاه ها و .. 11500

2171112194001

تغییر نام توسط سازمان(تغییر نامهای با فراوانی کم موضوع دستورالعمل153226/1/1390) 100000

2171112194001

تغییر نام خانوادگی(از جمله حذف پسوند، پیشوند، ایلات و عشایر، حرف، مشاغل، حروف زائد و ..، بازگشت به نام خانوادگی اولیه و تغییر نام خانوادگی برای مرتبه دوم

57500

2171112194001

تغییر نام خانوادگی به استناد جزء اول تبصره ذیل ماده 31 5800

2171112194001

استفاده از نام خانوادگی همسر (ماده 32) 58000

2171112194001

حل اختلاف اسناد هویتی

5700

2171112194001

تغییر سن (کمیسیون تشخیص سن و اجرای احکام ابطال و صدور)

50000

2171112194001

ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدین (به غیر از مواردی که بهنگام تعویض شناسنامه والدین صورت می پذیرد.)

2000

2171112194001

ثبت اقرارنامه زوجیت 20000

2171112194001

صدور گواهی- صدور گواهی نسبی و سببی(شامل گواهی مشخصات، گواهی تجرد، شماره ملی، گواهی فوت، گواهی ولادت و وفات اتباع خارجی) 5700

2171112194001

اعلامیه ازدواج واصله از محاضر 2300 2171112194001
اعلامیه طلاق واصله از محاضر 11500 2171112194001
اعلام مشخصات هویتی به صورت مکانیزه (به استثنای بنیاد شهید و امور ایثارگران، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوقها و سازمانهای بیمه ای و حمایتی مرتبط با بانک "اطلاعات بیمه های اجتماعی و درمانی") 100 2171112194001
تایید هر قطعه عکس 500 2171112194001

 

 

 

کارت شناسایی ملی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب

صدور کارت شناسائی ملی اولیه 2300 2171112194001

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت اول)

17200

2171112194001

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت دوم)

40000

2171112194001

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان(نوبت سوم)

69000

2171112194001

تعویض کارت شناسائی ملی 2300 2171112194001
تعویض کارت شناسائی ملی به دلیل تغییر نشانی 2300 2171112194001
تعویض کارت شناسائی ملی به دلیل اجرای رای دادگاه یا هیات حل اختلاف 2300 2171112194001

 

کارت هوشمند ملی

نوع خدمات سجلی

مبلغ به تومان

شماره حساب

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی با ارائه کارت شناسائی ملی

17200

2171112193003

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی بدون ارائه کارت شناسائی ملی 23000 2171112193003

صدور کارت هوشمند ملی (المثنی- بار اول) 

34500

2171112193003

 صدور کارت هوشمند ملی (المثنی- بار دوم)

57500

2171112193003

     

 

   

کلیه شماره حسابها سیبا و نزد بانک ملی ایران می باشد

آخرین بروز رسانی : 1394/03/24 10:18:09  تعداد مشاهده : 2177  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

نهبندان

 

دسترسی سریع

 


 

 

 

دریافت کد پستی

 

 

 

نهبندان خیابان شهیدرجائی اداره ثبت احوال نهبندان تلفن6222425_05626222214 کد پستی اداره: 83589-97517


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS