اتقان اسناد هویتی بسیار با اهمیت است_ مقام معظم رهبری ***

 

 

 
کل کاربران : 505964
کاربران امروز : 91
بازدید امروز : 92
کاربران دیروز : 165
بازدید دیروز : 167
کاربران آنلاین : 10

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
ثبت وفات خارج از کشور
     

ماده 22 قانون ثبت احوال کشور:

وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.

 

هر یک از اشخاص زیر می توانند اعلام کننده وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند :

1 - نزدیکترین خویشاوند متوفی .

2 - متصدی یا صاحب مکانی که فوت در آنجا اتفاق افتاده است یا نماینده او .

3 - هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است .

 

نحوه مراجعه و مدارک موردنیاز برای ثبت فوت در خارج از کشور :

متقاضی می بایست به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین مأمور کنسولی مراجعه نماید .

 

مدارک مورد نیاز :

1 - ارائه اصل شناسنامه متوفی 

2 - ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت

تذکر : پس از ثبت فوت نسبت به اخذ گواهی فوت ( رونوشت خلاصه فوت ) به تعداد مورد نیاز از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد .

 

نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز برای ثبت فوت در داخل کشور :

متقاضی می تواند به هر یک از ادارات ثبت احوال سراسر کشور مراجعه نماید .

مدارک مورد نیاز :

1 - ارائه اصل شناسنامه متوفی .

2 - ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی رسیده باشد .

3 - ارائه گواهی عدم ثبت فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی .
    تذکر : در صورت ارائه ننمودن گواهی عدم ثبت فوت ادارات ثبت احوال موظف هستند تا از طریق اداره کل ثبت احوال امور خارجه در این خصوص اقدام نمایند .

4 - ارائه فبش بانکی به مبلغ 10000 ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی بنام سازمان ثبت احوال کشور .

  توصیه های ضروری :

1 - اعلام وفات باید در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .

2 - صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ .ثبت وفات می باشد .

3 - صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء .سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

4 - بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5 - پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این .گواهی ارائه خواهدشد

6 - به اشخاصی که در خارج از کشور اقدام به ثبت فوت می نمایند توصیه می شود که بمنظور انجام امور حقوقی حتما" به تعداد مورد نیاز گواهی فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

7 - گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نمایند داده می شود .

تعاریف و مفاهیم :1 - سند وفات : سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد

2 - گواهی فوت : گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد

آخرین بروز رسانی : 1389/05/23 11:55:43  تعداد مشاهده : 3678  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

نهبندان

 

دسترسی سریع

 


 

نهبندان خیابان شهیدرجائی اداره ثبت احوال نهبندان تلفن6222425_05626222214 کد پستی اداره: 83589-97517


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS